Perlička na úvod

Perly byly vždy symbolem síly a čistoty. Jsou známé již z dob panování Alexandra Velikého. Staly se tak oblíbenými a cennými, že se hledání tehdy ještě výhradně přírodních perel stalo doslova posedlostí. Kvůli jejich vzácnosti a vysoké ceně se lidé snažili přijít na způsob, jak dopomoci tomu, aby měli vznik perel pod kontrolou. Podařilo se to, ale až v roce 1916.

perlový náhrdelník PERLA diDi

Kultivace perel

Od té doby můžeme říci, že k tomu, aby měl člověk zrod perly ve svých rukách, využívá metodu kultivace. Laicky řečeno, tedy nespoléháme pouze na přírodu a přírodní vznik perel, který je velmi vzácný a nepředvídatelný, ale pomůžeme vzniknout perle sami. Při tomto procesu se přímo do perlorodky vloží malá část přírodního materiálu, který je postupně, v časovém horizontu několika let obalen perletí. Perla tak vznikne díky zásahu člověka. 

Na obrázku je zobrazena kultivace sladkovodních perel na farmě v Číně. 

kultivace perel farma 2


Japonec, který stvořil perlu

Tento postup zní jistě velmi jednoduše, ale nenechte se mást. Lidé se o dnešní kultivaci snažili dle dochovaných záznamů už od starověku. Ten, kdo však zaznamenal jako první reálný úspěch, se jmenoval Kokichi Mikimoto. Japonec, který si nechal patentovat techniku, která dává vzniknout kulatým a tedy kvalitním perlám. Při ní se maličká kulička vloží do pohlavní žlázy ústřice, a následně ji stimuluje k sekreci perleti a vzniku perly. Sekrece perleti má vlastně za úkol chránit měkkýše před tímto cizím předmětem.

mikimoto kokichi mini


Na této metodě pracoval Mikimoto mnoho let a jeho úsilí přišlo několikrát vniveč. Mohly za to kolonie řas, které svými toxiny doslova zdevastovaly jeho ústřice. Přesto však, nebo možná právě proto vytrval a nakonec slavil úspěchy. 

Ani po tomto skvělém objevu, však neměly takto vzniklé perly na trhu vyhráno. Lidé je nejprve nepovažovali za pravé, ale odmítali je s tím, že jsou to pouze za napodobeniny. Co je však nakonec přesvědčilo o opaku, byla jejich dostupná cena a také informace, díky kterým se dozvěděli, že ač vznikly díky uměle vpravenému tělesu, jedná se o skutečné perly. Navíc stál za Mikimotou i jeho přítel, slavný Thomas Edison, který velkou měrou přispěl k tomu, že nakonec lidé perly přijali za pravé. 

Mořské nebo sladkovodní perly?

Jako zajímavost je možné uvést, že kultivace perel musí probíhat v jejich přirozeném prostředí. V laboratoři se jim nedaří ani trochu. Moře, jezera a řeky, to jsou ta správná místa, čistota vod je k dosažení skvělé výsledku nezbytná. 

mořské perlypearl_diver
Pozn.: vlevo je zobrazena kultivace mořských perel. Vpravo je potápěč, který na začátku 20. století chytal perly v moři. 


A právě prostředí, ve kterém se perly rodí, ovlivňuje také jejich vzhled. Ač se to laikovi může zdát jako nepodstatný rozdíl, liší se dle toho, zda vznikly ve vodě slané, tedy jako mořské, nebo ve vodě sladké a jsou tedy sladkovodní. Mořské perly jsou na pohled bělejší a lesklejší, avšak abychom měli jistotu původu perly, je nutné použít rentgen, popřípadě se pomocí vrtu podívat přímo do samotné perly. Ty mořské jsou specifické tvrdým jádrem, které je perletí obaleno, sladkovodní, neboli říční perly jsou tvořeny perletí kompletně. Tyto rozdíly jsou dány rozdílným postupem, který je při kultivaci aplikován.

Pokud by se vám i přesto, zachtělo skutečně přírodních perel, pak vězte, že ty jsou extrémně vzácné, čemuž odpovídá i jejich cena. Perlové náušnice, nebo snad dokonce perlový náhrdelník z divokých perel vás budou stát i statisíce – no, něco na té kultivaci bude.

V naší nabídce najdete pouze sladkovodní perly. Mořské perly neprodáváme. Obecně k hlavním oblastem kultivace říčních perel patří Východní a Jihovýchodní Asie.